Floating AS overtar drift 

Den 15. november markerer en ny æra for velvære og naturlige helsebehandlinger i Norge, da Flytetankbehandling (Floate AS) fusjonerer med Bare Flyt (Bare Flyt AS).

Dette strategiske trekket sikrer videre vekst og utvikling innen bransjen. Flytetankbehandling, med sine etablerte sentre i Drammen og Jæren, forenes med Bare Flyts eksisterende sentre i Oslo og Trondheim. Sammenslåingen vil fremme en styrket satsing på integrerte tjenester, produkter, og en sømløs bookingopplevelse gjennom en felles nettbutikk.

For å sikre en uforstyrret og positiv kundeopplevelse, vil den eksisterende nettbutikkdriften fortsette under paraplyen av Floating AS – et selskap som deler eierskap og forretningsadresse med de to enhetene. Denne endringen vil ikke påvirke våre kunder i nevneverdig grad, bortsett fra endringen av selskapsnavn og organisasjonsnummer som vil håndtere fremtidige transaksjoner og leveranser. Kunder kan forsikres om at kontaktpunktene forblir de samme, og at kvaliteten på tjenester og produkter vil vedvare.

Ved spørsmål kontakt oss på live-chat eller kontaktskjema her.